Het voorm. Herenlogement (Burgsteeg 11), sinds 1981 in gebruik als openbare bibliotheek, kwam in 1659 tot stand als stedelijk hotel. Bij het ontwerp van dit U-vormige gebouw waren Arent van ‘s-Gravesande en later zijn opvolgers Cornelis Huybertsz van Duyvenvlucht en Willem van der Helm betrokken. Onderaan de Burcht van Leiden, aan de zuidzijde van het plein vóór het logement staat de zogenaamde Fonteinzaal uit 1659, die rond 1870 een voorgevel met driezijdige erker kreeg. Deze zaal dient tegenwoordig als congresruimte en per 1 februari 2017 is aan de voorkant met erker Grandcafé de Burcht gevestigd.

Aan de noordzijde staat het voormalig  koetshuis uit 1659, met aan de voorzijde een oorspronkelijk als volière bedoelde gemetselde uitbouw, en al sinds 1981 café Restaurant Koetshuis de Burcht.